Terugbetalingsbeleid

Retourbeleid

Recht op retourzending

De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden indien de goederen binnen 90 kalenderdagen na ontvangst van de goederen worden teruggezonden.

Uiterste datum retourneren

Stel dat de uiterste dag voor de uitoefening van het recht op annulering van de bestelling valt op een feestdag, zaterdag, zondag, de Dag van de Grondwet (Denemarken), 24 december, 31 december of 1 januari. In dat geval verstrijkt de termijn op de eerstvolgende werkdag. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de koper de verkoper vóór het verstrijken van de termijn in kennis stelt van zijn voornemen om van zijn recht op teruggave gebruik te maken.

Goederen terugsturen

Hoe retourneert u goederen?

Als de koper goederen of een set van goederen heeft ontvangen die hij aan de verkoper wil terugsturen, moet de koper de retourbon invullen die bij de bestelling is gevoegd. De koper dient op de retourbon het ordernummer en de artikelnummers te noteren en de artikelen dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd.

De koper moet de goederen terugsturen naar Dansk Smykkekunst A/S niet later dan 14 kalenderdagen vanaf het moment dat de koper de verkoper ervan in kennis heeft gesteld dat hij gebruik maakt van zijn recht op terugzending. De retourzending wordt als tijdig beschouwd als het artikel voor postbezorging of een andere vorm van bezorging is aangeboden die verantwoordelijk is voor het bezorgen van de goederen bij de verkoper vóór het verstrijken van de 14 dagen. Als bewijs van tijdige terugzending moet het bewijs van indiening ter postbezorging of gelijkwaardig worden overgelegd.

De koper dient de kosten van een retourpakket te betalen en het pakket naar het adres van de verkoper te sturen. De verkoper aanvaardt geen pakketten die op een postkantoor of in een pakjeswinkel worden afgeleverd. Alle goederen moeten worden teruggestuurd naar Dansk Smykkekunst A/S, Ellekær 6, 2730 Herlev, Denemarken, Europa.

Omruiling van goederen

Als de koper gekochte artikelen wil ruilen, moet de koper een nieuwe bestelling plaatsen voor de nieuwe artikelen en de goederen die de koper wil ruilen terugsturen, in overeenstemming met het retourbeleid van de verkoper.

Terugbetalingsbeleid

Teruggave van betaling

In het geval dat de koper gebruik maakt van het recht om te retourneren. De verkoper moet alle betalingen van de koper terugbetalen (inclusief de leveringskosten) - niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop de verkoper de kennisgeving van het besluit van de koper om de overeenkomst te annuleren heeft ontvangen.

De verkoper zal de terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die de koper voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt - tenzij de koper uitdrukkelijk anders verzoekt. De koper zal in geen geval kosten moeten betalen voor de terugbetaling. De verkoper kan een terugbetaling achterhouden tot ontvangst van de geretourneerde goederen of tot de koper de documentatie voor de terugzending van de goederen heeft voorgelegd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Recht op klachten

Richtlijnen en eisen voor klachten.

Melding van goederen met gebreken

In overeenstemming met de Deense Wet Koop van Roerende Zaken geeft de verkoper 24 maanden garantie op alle artikelen. Het recht om schadevergoeding te eisen houdt in dat de koper binnen 24 maanden na aankoop kan reclameren over fouten en gebreken aan de goederen. De koper moet reclameren binnen een redelijke termijn nadat een dergelijke fout of gebreken is of had moeten worden vastgesteld. Indien de vordering van de koper wordt toegewezen, vergoedt de verkoper de vrachtkosten ten belope van het toepasselijke tarief, die de koper eventueel heeft moeten maken om het goed terug te zenden.

De aansprakelijkheid van de koper is beperkt tot de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig is om het type, de kwaliteiten of de wijze van functioneren van het artikel vast te stellen. De koper kan reclameren door het retourformulier met de toepasselijke retourgrondcode en het defecte artikel naar het adres van de verkoper te sturen:

Dansk Smykkekunst A/S
Ellekær 6
2730 Herlev
Denemarken, Europa.

Informatie over de beroepsinstantie.

Elke wens om te klagen over een item gekocht op danskcopenhagen.com kan worden voorgelegd aan de Deense Mededinging en Consumenten Autoriteit's Centrum voor Klachten Oplossing, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Denemarken. Kijk voor meer informatie op https://www.forbrug.dk

U kunt ook gebruik maken van het online klachtenportaal van de Europese Commissie om uw klacht in te dienen. Het klachtenportaal van de Europese Commissie is vooral van belang als u als consument in een ander EU-land dan Denemarken woont. Klachten kunt u indienen op http://ec.europa.eu/odr. Als u een klacht indient, moet u ons e-mailadres customer@danskcopenhagen.com vermelden.

Nadere informatie over richtsnoeren is te vinden op https://ec.europa.eu.