Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Personlige oplysninger

Hjemmesiden danskcopenhagen.com kan indsamle, gemme og behandle adfærds- og personligt identificerbare data og kan desuden sammenholde og behandle disse data sammen med data fra tredjeparter til processer såsom, men ikke begrænset til, analyse og markedsføring. Data indsamlet fra slutbrugeren indsamles, opbevares og behandles i henhold til gældende lovgivning.

Beskyttelse mod svindel

Hvis slutbrugeren køber varer fra danskcopenhagen.com - kan danskcopenhagen.com videregive data om slutbrugeren og betalingsoplysninger til finansielle eller juridiske organisationer, der er involveret i forebyggelse og afsløring af svindel. Kreditkortoplysninger gemmes ikke på danskcopenhagen.com og vil ikke blive delt med tredjepart.

Dataansvarlig- og databeskytter

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og brug af person- og identificerbare data på danskcopenhagen.com er Dansk Smykkekunst A/S, moms DK10395895 - Ellekær 6, 2730 Herlev (Danmark, Europa) - (herefter os, vi eller vores). Ledelse og medarbejdere hos Dansk Copenhagen A/S har adgang til de registrerede oplysninger om dig.

Hvem deler vi dine data med?

Databehandlere

Når vi bruger en underleverandør til at behandle dine oplysninger til formål beskrevet i denne politik og under vores ansvar, vil vi først underskrive en databehandleraftale (DPA) med tjenesteyderen. DPA'en giver instrukser om fortrolighed og sikkerhed og begrænser behandlingen til det strengt nødvendige. Disse virksomheder har ikke lov til at behandle dine data til andre formål. Vi bruger følgende typer databehandlere.

Ret til berigtigelse

Hvis dine data er unøjagtige, kan du kontakte os, og vi vil sørge for, at dine oplysninger bliver opdateret og korrekte. På anmodning ændrer eller sletter vi dine data, som vi behandler, med forbehold af personoplysninger, som stadig skal behandles på baggrund af en retlig forpligtelse eller vores fortsatte legitime interesse.

Ret til at blive slettet

Du har ret til at blive glemt, hvilket betyder, at vi skal slette dine data, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

  1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet til.
  2. Du gør indsigelse mod behandlingen ved hjælp af din ret til at gøre indsigelse.
  3. Dine data er blevet behandlet ulovligt.
  4. Dine data skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse.

Hvis du vil slette din konto, kan du logge ind på din konto og vælge denne mulighed. Vær opmærksom på, at vi ikke må slette din ordrehistorik eller personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde juridiske forpligtelser til juridiske formål. Du har ret til at få begrænsninger af vores behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  1. Du har anfægtet nøjagtigheden af personoplysningerne.
  2. Behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning og anmoder i stedet om begrænsning.
  3. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for behandlingen, men du har brug for dem for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.
  4. Du har gjort indsigelse mod databehandlingen og afventer, om den legitime interesse går forud for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre dem til en anden virksomhed uden hindring fra os, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen udføres med automatiserede midler, og så længe dette ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling, der er baseret på vores legitime interesse. Vi skal i så fald påvise legitime grunde til behandlingen, som går forud for din interesse og dine rettigheder.

Organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger

GDPR kræver, at dine personlige oplysninger skal opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige data og transaktionsdata på servere, der administreres af Shopify.

Spørgsmål og klager

Forespørgsler vedrørende cookies- og privatliv skal rettes til customerservice@danskcopenhagen.com.

Kontaktoplysninger

Dansk Smykkekunst A/S
Ellekær 6
2730 Herlev
Danmark, EU
Vat: DK10395895

Kontor: Mandag-fredag 9-16 CET
T: +45 38603800
E: customerservice@danskcopenhagen.com