Refusionspolitik

Returpolitik

Ret til at returnere

Det er købers ret til at fortryde aftalen uden begrundelse, hvis varen returneres inden for 30 kalenderdage fra modtagelsen af varen.

Frist for returnering

Antag, at sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag (Danmark), 24. december, 31. december eller 1. januar. I så fald udløber fristen den følgende arbejdsdag. Fristen anses for overholdt, hvis køberen meddeler sælgeren, at køberen har til hensigt at udøve sin ret til at returnere ordren, inden fristen er udløbet.

Returnering af varer

Sådan returnerer du varer

Hvis køberen har modtaget en vare eller et varesæt, som køberen ønsker at returnere til sælgeren, skal køberen udfylde den returseddel, der er vedlagt ordren. Det er et krav, at køberen noterer ordrenummeret og varenumrene på retursedlen, og at varen returneres i originalemballagen.

Køber skal returnere varerne til Dansk Smykkekunst A/S senest 30 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor køber har meddelt sælger, at køber gør brug af sin returret. Returneringen anses for rettidig, hvis varen er indleveret til postlevering eller anden form for leveringstjeneste, der er ansvarlig for at levere varen til sælger inden udløbet af de 30 dage. Kvitteringen for en indsendelse til postlevering eller tilsvarende skal fremlægges som bevis for rettidig returnering.

Køberen skal betale for udgifterne til en returpakke og sende pakken til sælgerens adresse. Sælgeren accepterer ikke pakker, der afleveres på et postkontor eller i en pakkeshop. Alle varer skal returneres til Parcel Feeder / CC: Dansk Copenhagen ApS, Midtager 29, Port C, 2605 Brøndby. 

For at retunere din ordre skal du følge linket og udfylde felterne:
https://dansk-copenhagen.webshipper.io/returns_public/1

Ombytning af varer

Hvis køber ønsker at ombytte købte varer, skal køber afgive en ny ordre på de nye varer og returnere de varer, som køber ønsker at bytte, i overensstemmelse med sælgers returpolitik.

Tilbagebetalingspolitik

Returnering af betaling

I tilfælde hvor køberen udøver sin ret til at returnere. Sælgeren skal tilbagebetale alle betalinger foretaget af køberen (herunder leveringsomkostninger) - senest 14 dage fra den dato, hvor sælgeren modtager meddelelsen om købers beslutning om at fortryde aftalen.

 

Sælgeren gennemfører tilbagebetalingen ved hjælp af den samme betalingsmetode, som køberen har anvendt ved den oprindelige transaktion - medmindre køberen udtrykkeligt anmoder om andet. Køberen vil under ingen omstændigheder blive pålagt nogen gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen. Sælgeren kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil han modtager de returnerede varer, eller indtil køberen har fremlagt dokumentation for returnering af varerne, alt efter hvad der kommer først.

Ret til at klage

Retningslinjer og krav for klager.

Anmeldelse af defekte varer

I overensstemmelse med den danske købelov yder sælgeren 24 måneders garanti på alle varer. Retten til at kræve erstatning betyder, at køber kan reklamere over fejl og mangler ved varen inden for 24 måneder efter købet. Køberen skal reklamere inden for en rimelig frist, efter at en sådan fejl eller mangler er eller burde være konstateret. Hvis køberens krav imødekommes, refunderer sælgeren fragtomkostningerne med et beløb svarende til de gældende satser, som køberen måtte have afholdt i forbindelse med returneringen af varen.

Køberens ansvar er begrænset til en eventuel forringelse af varens værdi som følge af en håndtering, der er mere end nødvendigt for at fastslå varens art, kvaliteter eller funktionsmåde. Køber kan gøre krav gældende ved at sende returformularen med den gældende returgrundkode samt den defekte vare til sælgers adresse:

Parcel Feeder A/S
CC: Dansk Copenhagen
Midtager 29, Port C
2605 Brøndby
Denmark, Europe

Oplysninger om klageinstansen.

Ethvert ønske om at klage over en vare købt på danskcopenhagen.com kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Se mere på https://www.forbrug.dk

Du kan også benytte Europa-Kommissionens online klageportal til at indsende din klage. EU-Kommissionens klageportal er især relevant, hvis du som forbruger bor i et andet EU-land end Danmark. Indsend klager på - http://ec.europa.eu/odr. Når du indsender en klage, skal du oplyse vores e-mailadresse customerservice@danskcopenhagen.com

Yderligere oplysninger om retningslinjer findes på https://ec.europa.eu.